Sunday, December 27, 2009

HATI TIDAK AKAN LURUS

RASULULLAH SAW bersabda bermaksud: “Tidak lurus (istiqamah) iman seseorang hamba itu sehingga hatinya lurus dan hatinya tidak akan lurus sehingga lurus lidahnya.” (Hadis riwayat Ahmad)

Maksud istiqamah ialah tetap teguh di atas jalan yang betul lurus yang membawa keredaan Allah.Dasar istiqamah adalah istiqamah hati iaitu lurusnya hati di atas tauhid. Apabila hati telah beristiqamah kepada Allah dalam erti kata takut, cinta, tawakal dan mengagungkan Allah, maka seluruh anggota tubuh akan taat kepadanya.Ini ialah kerana hati adalah raja kepada badan manakala anggota badan adalah rakyatnya.Anggota terpenting selepas hati yang mesti diberi perhatian serius supaya beristiqamah ialah lidah.Lidah adalah terjemahan hati yang menggambarkan pemikiran seseorang.

No comments:

Post a Comment